Intelligent Evolution I


charcoal, graphite/paper, 38”x50”